Gespreksonderwerpen voor de vertrouwenspersoon

Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen en indien mogelijk beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Maar waarover zou je nu precies met een vertrouwenspersoon in gesprek gaan? Hierbij vallen onder psychosociale arbeidsbelasting onder andere:

– Pesten
– Geweld en agressie
– (Seksuele) intimidatie
– Discriminatie
– Integriteit en misstanden

Allerlei omstandigheden waarmee jij naar de vertrouwenspersoon toe kunt.

Het kan je helpen om in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon:

– Wanneer je het gevoel hebt dat je al een tijdje gepest wordt door één of meerdere  collega’s. Je hebt het gevoel dat je buiten wordt gesloten, je wordt bewust niet betrokken bij gesprekken.
– Wanneer je discriminatie ervaart, dat jij anders wordt behandeld dan anderen, of dat er grappen worden gemaakt over jou, je gedrag, je kledingstijl, haarkleur, huidskleur, geaardheid of je levensovertuiging.

Soms begin je met een beetje mee-, of weglachen, of je haalt je schouders erover op. Toch blijkt na een tijdje dat dit echt niet fijn voelt. Je blijft er over piekeren. Dit kan een behoorlijk negatieve stempel drukken op je werkplezier. Hoe kan je hier verandering in aanbrengen. Wil je het bespreekbaar maken? Hoe pak je dit aan?

In al deze situaties kan een gesprek met een vertrouwenspersoon erg belangrijk zijn. Het delen van je ervaringen en gevoelens biedt steun en mogelijke oplossingen kunnen in gang worden gezet. Dit alles om uiteindelijk de werkomgeving voor iedereen veiliger en fijner te maken.

Ook als je twijfelt of er in je bedrijf, of specifiek door je collega’s zaken worden uitgevoerd die niet door de beugel kunnen. Dit kan betrekking hebben op gedrag wat je ethisch onjuist vindt, of beslissingen die niet integer genomen zijn. Ook bij dit soort zaken kan je met de vertrouwenspersoon in gesprek gaan. Samen kan je verder bedenken wat de mogelijkheden zijn. Soms is alleen je hart luchten al heel prettig. Dan blijft het daarbij, dat bepaal jijzelf.

Maar laten we dit eens wat situaties schetsen waarin het fijn kan zijn in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon. Misschien heb je het gevoel dat je al een tijdje gepest wordt door een aantal collega’s. Ze sluiten je buiten door niet bij je te gaan zitten bij de lunch of betrekken je niet in hun gesprekken. Dit kan een behoorlijk negatieve stempel drukken op je werkplezier. Of je wordt vanwege je seksuele geaardheid gediscrimineerd op het werk. Collega’s die hier vervelende grappen over maken die je maar weglacht maar waar je je eigenlijk echt niet fijn bij voelt. Hoe pak je dit aan?

In al deze situaties kan een gesprek met een vertrouwenspersoon erg belangrijk zijn. Het delen van je ervaringen en gevoelens biedt steun en mogelijke oplossingen kunnen in gang worden gezet. Dit alles om uiteindelijk de werkomgeving voor iedereen veiliger en fijner te maken.