Veilige en gezonde werkomgeving.

Voor bedrijven

Samen werken aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Rots Vertrouwenspersonen zijn van betekenis voor een gezonde en veilige werkomgeving. Veiligheid is de basis van iedere gezonde, succesvolle organisatie met een fijne werksfeer. Wij werken met een team van vertrouwenspersonen. Hierdoor kunnen jij en jouw medewerkers kiezen welke vertrouwenspersoon je wilt inschakelen en bij vakantie of afwezigheid is er altijd een vertrouwenspersoon beschikbaar.

Wil jij ook…

En veilige en gezonde werkomgeving?
Uitval door ongewenste omgangsvormen voorkomen?
Goede opvang voor medewerkers?

Rots Vertrouwenspersonen helpt jou daarbij.

"De deskundige externe vertrouwenspersoon luistert en biedt mogelijkheden."

De vertrouwenspersoon gaat aan de slag voor:

Individuele melder

De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang bij een melding. Dit gesprek is vertrouwelijk. We luisteren en verkennen wat mogelijk is. Soms wil een medewerker gewoon zijn hart luchten. De medewerker kiest of verdere stappen wenselijk zijn.

Opvang na een melding, begeleiding en informatie

Alle medewerkers

We maken onderwerpen zoals ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties bespreekbaar met voorlichting en informatie. Dit helpt ongewenst gedrag te voorkomen.

Voorlichten, informeren en inspireren

Voor het management

De vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks aan het management over de meldingen (anoniem) en kijkt daarbij naar de frequentie, trends en signalen. Ook wordt advies gegeven over het verbeteren en optimaliseren van de sociale veiligheid.

Gevraagd en ongevraagd advies, jaarlijkse rapportage

Kies voor een deskundige vertrouwenspersoon

Er zijn geen vaste regels voor de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Organisaties ­kunnen kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon of een combinatie van beide. Wel is het belangrijk dat de vertrouwenspersoon deskundig is en een goede opleiding heeft gehad. Het is verstandig om hier iemand voor te vragen die geen arbeidsverhouding heeft met de medewerkers die worden bijgestaan. Dat kan strijdig zijn met elkaar.

Taken vertrouwenspersoon

opvang – begeleiding – informatie

voorlichting – inspiratie – advies

Kosten

VP Basis

VP Basis is een jaarabonnement, waarbij de bereikbaarheid van de toegekende vertrouwenspersoon voor jouw organisatie de basis is.

Daarnaast bieden wij in dit jaartarief de volgende onderdelen:

  • Kennismaken
  • Adviesgesprek o.a. over implementatie
  • Introductie bij medewerkers via brochure
  • Jaarlijkse rapportage
  • Evaluatiegesprek met bestuurder of management  

Vanaf € 395,- per jaar + uurtarief ad € 95,- (ex btw)

Meer is mogelijk

Aanvullend op het basisabonnement is er meer mogelijk.

  • Begeleiding en intervisie voor interne vertrouwenspersonen
  • Voorlichting en preventie
  • Kennismaken via zoom of fysiek is maatwerk
  • Advisering ten aanzien van beleid. 
  • Verzorgen van gerichte trainingen en workshops

 

 

 

Offerte op maat

Maatwerk

Wij verzorgen graag een offerte die past bij jouw organisatie. 

In een kennismakingsgesprek verkennen wij jouw wensen. 

​​Bel voor een afspraak:

+31 85 130 48 78​

Kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.