Wij zijn er voor jou!

Over ons

Samen werken aan positieve werksfeer

Een veilige en positieve werkcultuur en een gezonde interactie tussen collega’s is onmisbaar. Ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties op de werkvloer doen afbreuk aan die positieve werksfeer. Een onveilige werkomgeving kan leiden tot hoog verzuim en verloop.

De vertrouwenspersoon concentreert zich op een veilige en integere werkomgeving waarin medewerkers zich gesteund weten en zich veilig genoeg voelen om vermoedelijke misstanden en ongewenste omgangsvormen te bespreken.

Het verschil tussen uitval en plezier

Wij geloven in mensen en daarom houden we zo van ons vak. Medewerkers zijn voor ons het grootste kapitaal van een onderneming. Zij bepalen het succes én verhogen het resultaat. Een vertrouwenspersoon kan het verschil maken tussen uitval en dat iemand weer met plezier aan het werk is of dat de sfeer op de werkvloer weer gezond is. En dat wil elke organisatie graag zien.

Onderdeel van Rots van Leeuwen

Rots Vertrouwenspersonen is onderdeel van Rots van Leeuwen. Rots van Leeuwen is de steun en toeverlaat als het gaat om HR-zaken. Wij zijn professionals in HR voor kleine en grote ondernemingen.
Kijk voor meer info: www. rotsvanleeuwen.nl

"Betrokken mensen voelen zich gewaardeerd en gewaardeerde mensen vergroten de waarde van de organisatie."

Onze missie

Een gezonde relatie tussen werkgevers en werknemers levert simpelweg meer op. Wij helpen daarbij op alle mogelijke manieren; we denken mee, geven advies en regelen praktische zaken voor jou en je personeel. Want heb je dat goed geregeld, dan werken medewerkers met plezier en inzet voor jouw organisatie. Dan is er minder ziekteverzuim én vooral heb je meer succes als organisatie.

Team van vertrouwenspersonen

Wij werken met een team van vertrouwens­personen. Hierdoor kunnen jij en jouw mede­werkers kiezen welke vertrouwenspersoon je wilt inschakelen en bij vakantie of afwezig­heid is er altijd een vertrouwenspersoon beschikbaar.

Onze vertrouwenspersonen zijn aangesloten bij de LVV (Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen).

Helen Verhaar-Alink

'Een vertrouwenspersoon luistert zonder oordeel.'

Helen Verhaar-Alink

- gecertificeerd vertrouwenspersoon en HR adviseur -

De aanleiding om vertrouwenspersoon te worden is mijn overtuiging dat je altijd op een veilige plek je verhaal kwijt moet kunnen. Daar waar mensen in de omgeving al snel -vaak goed bedoeld- een mening hebben, luister ik als vertrouwenspersoon altijd zonder oordeel naar het verhaal. Door in alle rust te luisteren en samen de oplossingsmogelijkheden te verkennen, ontstaat de ruimte om voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en een eigen keuze te maken. Door het ontrafelen wordt duidelijk welk pad je wilt bewandelen om dichter bij een oplossing te komen.

Lisette Overduin–Jansen

'Ik gun iedereen een veilige werkomgeving.'

Lisette Overduin–Jansen

- gecertificeerd vertrouwenspersoon en (loopbaan)coach en HR business partner -

Eén van de belangrijkste eigenschappen van een vertrouwenspersoon is dat je een luisterend oor kan bieden. Mijn ervaring als coach komt mooi van pas bij mijn functie als vertrouwenspersoon. Ik volg het tempo van de ander. Een vertrouwenspersoon levert een belangrijke bijdrage aan een veilige werkomgeving. Dat is echt de basis voor iedere organisatie. Want alleen in een veilige werkomgeving kunnen de talenten van medewerkers optimaal worden benut.

Yvette Makarawung

'De melder van pesten of ongewenste omgangsvormen heeft behoefte aan erkenning.'

Yvette Makarawung

- gecertificeerd vertrouwenspersoon en HR business partner -

Ongewenste omgangsvormen; discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en pesten komen helaas vaker dan we denken en binnen elke organisatie voor. Tot nu toe wordt dit naar mijn idee nog te vaak onderbelicht en te weinig en of te laat herkend. De grens tussen een grapje en pesten is een lastige, en subjectief. Ik wil bewustwording vergroten die de winst oplevert om hier als organisatie (preventief) beleid op te hebben.

Aggie Fransen

'Als mensen hun verhaal kwijt zijn, dan is de lucht vaak geklaard om verder te kunnen.'

Aggie Fransen

- vertrouwenspersoon -

Tijdens een gesprek langs de lijn of op straat nemen mensen me al snel in vertrouwen. Dus toen iemand tegen me zei: “Is vertrouwenspersoon iets voor jou?”, was het besluit snel genomen. Levenservaring, goed kunnen luisteren en empathie helpen me in deze rol. Ik praat met iedereen even makkelijk. Als mensen hun verhaal kwijt zijn, dan is de lucht vaak al geklaard en kunnen ze verder.

Lenny van den Brink

‘Ik sta mensen bij in situaties die zij niet alleen kunnen hanteren.’

Lenny van den Brink

- gecertificeerd vertrouwenspersoon en professional organizer-

Mensen zijn goed in staat om eigen keuzes te maken, maar soms hebben ze een steun in de rug nodig. Samen kom je verder. Mensen kennen mij als betrokken, betrouwbaar en zorgvuldig, als een creatief denker en als iemand die altijd op zoek is naar nieuwe wegen en mogelijkheden. Ik heb de vaardigheden om mensen te helpen om uit een wirwar van gevoelens en gedachten de kernvragen en kernbehoeften te halen.