Rots Vertrouwenspersonen start samenwerking met IMR

We gaan samenwerken met het adviesbureau IMR dat advies geeft op het gebied van wetgeving, certificering en training. Zo kunnen we samen meer betekenen en doen voor een veilige werkomgeving.

Marcel Hoekstra, medeoprichter en projectadviseur van IMR en Petra van Leeuwen, directeur-eigenaar van Rots Vertrouwenspersonen vinden dat een serieus onderwerp zoals vertrouwenspersonen de aandacht moet krijgen die het verdient.

Beide bedrijven opereren onafhankelijk van elkaar. In de praktijk verloopt de samenwerking als volgt. Ze verwijzen naar elkaar door als de klant een dienst nodig heeft van de ander.

Vertrouwenspersonen steeds belangrijker

Bedrijven kloppen nu al aan bij IMR voor advies over allerlei wet-en regelgeving waaraan een bedrijf moet voldoen zoals de arbowet. Maar als werkgever omgaan met het psychosociale arbeidsaspect op de werkvloer wordt steeds belangrijker. Denk hierbij aan pesten, intimidatie, maar ook aan werkdruk.

Marcel Hoekstra (medeoprichter IMR) wil zich hier met zijn bureau 100% voor inzetten. “We zijn integer en betrouwbaar, dus deze expertise past bij ons. Wij willen op dit gebied niet onze onafhankelijkheid opgeven. We willen gewoon ons eigen vak blijven uitoefenen en de vertrouwenspersonen-expertise goed beleggen bij onze nieuwe partner.” Volgens Marcel “sluit de aanpak, betrokkenheid en deskundigheid van Rots Vertrouwenspersonen aan bij de werkwijze van IMR, alleen gericht op een ander onderwerp.”

IMR: wetgeving, certificering en training

Sinds 1995 ondersteunt het bureau midden- en kleinbedrijven op het gebied van certificering. Inmiddels geeft IMR advies aan 250 klanten. Het team van vijftien personen adviseert over maar liefst veertig verschillende certificatieschema’s en wetgeving op het gebied van arbo, milieu, energie en informatiebeveiliging.

IMR adviseert over allerlei ISO-certificaten. Maar bijvoorbeeld ook over een VCA-certificaat waarmee een bedrijf aan mogelijke opdrachtgevers toont in hoeverre het bedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Naast adviseren over certificering en wetgeving, geeft IMR ook trainingen. Marcel: “Op het vakgebied van veiligheidstrainingen zoals BHV en VCA hebben wij een regionale functie. Bedrijven in de omgeving Alphen aan den Rijn weten ons te vinden. Zo geven wij bijvoorbeeld hoogwerkertrainingen.”

Bespreekbaar maken

IMR geeft bedrijven advies op maat over de nieuwste wetgeving. Petra van Leeuwen (directeur-eigenaar Rots Vertrouwenspersonen) zoekt ook die persoonlijke benadering in haar vakgebied vertrouwenspersonen. “De medewerker moet de vertrouwenspersoon makkelijk weten te vinden. Het gaat dus veel verder dan alleen een korte notitie in het personeelshandboek dat het bedrijf een vertrouwenspersoon in dienst heeft.”

Petra gelooft in een proactieve werkgever als het gaat om gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken. “Informeer als werkgever preventief werknemers over de mogelijkheden die een werknemer heeft om over zijn probleem te praten. Hij moet weten dat hij altijd terecht kan bij de vertrouwenspersoon. Dat kan een hoop ellende voorkomen. Zo organiseer je een cultuur waarin je dingen bespreekbaar maakt voordat het escaleert. Zo ga je echt aan de slag met sociale veiligheid in je bedrijf. Altijd samen de oplossing zoeken.”

Als dat goede gesprek niet plaatsvindt, leidt dit volgens haar “vaak tot bijvoorbeeld een zieke medewerker of een claim waardoor je al snel met een jurist om tafel zit. Dat soort situaties wil je voor alle partijen voorkomen. Bovendien zorgt een open cultuur waarin veel bespreekbaar is voor een fijnere werkomgeving. Hierdoor blijven werknemers in dienst. Mooi meegenomen in tijden van krapte op de arbeidsmarkt.”

Terug naar artikelen