Dubbele petten van een vertrouwenspersoon

Rechte rug en knikkende knieën 

 
Seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en pesten op de werkvloer: grensoverschrijdend en ongewenst gedrag dat helaas maar al te vaak voorkomt onder collega’s. Mensen kunnen er letterlijk ziek van worden. De sfeer op het werk wordt er negatief door beïnvloed en de productiviteit gaat omlaag. 

Een werkgever is bij wet verplicht zijn werknemers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon speelt hierbij een cruciale rol. Je levert een belangrijke bijdrage aan een veilige en open (aanspreek)cultuur in de organisatie. 
 
Rechte rug en knikkende knieën 
De functie van vertrouwenspersoon is door de jaren heen steeds zwaarder geworden. Vertrouwenspersonen krijgen mondjesmaat meer meldingen sinds de discussie #metoo is losgebarsten. Het aantal klachten over geweld en pesten op de werkvloer neemt ieder jaar toe. Psychosociale problemen wegen zwaar op de gezondheid van medewerkers én organisatie. 

Als vertrouwenspersoon heb je een pittige en solistische functie. Je moet je rug recht houden waar leidinggevenden knikkende knieën vertonen. Je moet lef hebben om confrontaties aan te gaan en iedereen, ongeacht niveau of functie, aan te durven spreken op hun gedrag.

Dubbele pet
Een vertrouwenspersoon die ook een HR functie uitoefent, zorgt voor een onwenselijke dubbelrol. Het verhoogt de drempel om een melding te doen van ongewenst gedrag. Medewerkers hebben vaak het beeld dat HR eerder naar de leidinggevende luistert dan naar de medewerker.

De vertrouwenspersoon kan en mag geen andere taken binnen en buiten de organisatie vervullen die zijn onafhankelijkheid kunnen aantasten. De functie van vertrouwenspersoon kan niet samenvallen met andere vertrouwensposities binnen jouw organisatie, zoals bedrijfsarts, HR adviseur, OR-lid of bedrijfsmaatschappelijk werker. Wees ook alert bij leidinggevenden en bestuurlijke functies. Het doel is het voorkomen van dubbele petten en conflicterende verantwoordelijkheden. 

De functie van vertrouwenspersoon kun je er niet zomaar even bij doen, zoals nog vaak in de praktijk het geval is. 

Zorgvuldig

Iedere werkgever dient zorgvuldig om te gaan met het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Kies je voor een interne of externe vertrouwenspersoon, of een combinatie van beiden? Lees hierboven ook het artikel  over het aanstellen van een interne en/of externe vertrouwenspersoon. Welke kernkwaliteiten moet iemand hebben? Hoe positioneer je de vertrouwenspersoon binnen de organisatie?

Let op: is er in uw organisatie een ondernemingsraad aanwezig? Voor de  aanstelling van de vertrouwenspersoon is instemming van de OR nodig.

Terug naar artikelen