Drie belangrijke onderdelen voor goed werkgeverschap 

Goed werkgeverschap is een begrip dat voortkomt uit artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens de wet dienen werkgevers zich als een goede werkgever te gedragen. Bij Rots Vertrouwenspersonen zijn wij toegewijd aan het bevorderen van goed werkgeverschap en het creëren van een veilige en positieve werkcultuur. Maar wat houdt dit precies in?  

Allereerst zijn het niet alleen materiële zaken, zoals salaris of extra voorzieningen die bepalen of een bedrijf ook een goede werkgever is. Elkaar vertrouwen en de manier waarop met elkaar wordt omgegaan hoort daar zeker bij. Hoe groter het vertrouwen in elkaar, hoe beter de werksfeer.  

Ook vanuit de wet worden eisen gesteld aan goed werkgeverschap. Er zijn zes beginselen vastgesteld die ingaan op het begrip ‘goed werkgeverschap’.  

Deze zijn: 

Derde punt is hoe je je medewerkers op de hoogte brengt van belangrijke zaken en betrekt bij besluitvorming. Bijvoorbeeld erkenning en waardering geven, eerlijke beloning, gelijke behandeling, het vieren van speciale gelegenheden zijn praktische voorbeelden. Het zorgt voor een veilige en gezonde werkplek met een goede werk-privébalans. 

Uit meer dan 30 jaar data blijkt dat vertrouwen positieve effecten heeft op medewerkers en de organisatie als geheel. Organisaties met een hoge Trust Index-score ervaren 3,75 keer grotere omzetgroei, krijgen 1,75 keer meer sollicitanten, hebben 2,2 keer lager verloop en profiteren van loyale medewerkers die de organisatie als ambassadeurs promoten. 

Terug naar artikelen.