Werken aan een veilige omgeving

Ongewenste omgangsvormen

Iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving. Ongewenste omgangsvormen doen daar afbreuk aan. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 16% van de werknemers in Nederland op de werkvloer te maken heeft met ongewenste omgangsvormen van collega’s of leidinggevenden. (uit: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, TNO/CBS).

Het gaat daarbij om ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. Daarnaast heeft ook nog bijna 6% van de werknemers te maken met discriminatie op de werkvloer. Dit alles leidt gemiddeld tot zeven extra verzuimdagen van deze werknemers per jaar. 

Wat kun je als werkgever doen om dit te voorkomen? En wat kan de vertrouwenspersoon hierin betekenen? 

TNO heeft, op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen samengesteld. Het doel van deze wegwijzer is een positieve bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving.  Deze nieuwe wegwijzer biedt een praktische tool voor werkgevers, werknemers en vertrouwenspersonen. 

TIP

De wegwijzer vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is vrij te gebruiken.
Of praat eens met een van onze vertrouwenspersonen.

Terug naar artikelen