Wetgeving ongewenst gedrag

42% van de vrouwen heeft wel eens te maken gehad met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden of sissen op de werkvloer. 14% heeft te maken met aanranding op de werkvloer. 1 op de 5 vrouwen wordt seksueel geïntimideerd via de digitale weg, zoals schunnige plaatjes. – dit blijkt uit onderzoek van CNV-onderzoek. Met name in kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) ervaren werknemers bovengemiddeld veel seksuele intimidatie.

Helaas nog steeds schokkende getallen. De wetgeving laat nog even op zich wachten. Op de website van de Eerste Kamer is nog geen plenaire behandeling opgenomen voor het Initiatiefvoorstel-Maatoug Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer.

Wet seksuele misdrijven

Op 19 maart 2024 stemde de Eerste Kamer wel in met de nieuwe Wet seksuele misdrijven, die op 1 juli 2024 in werking treedt, ter vervanging van de oude zedenwet. Deze nieuwe wet maakt alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar onder de noemer van verkrachting. Zedenadvocaten vrezen dat vervolging voor verkrachting te snel gaat plaatsvinden, dit vanwege de vaak verwarrende communicatie rondom seksualiteit.

De nieuwe wet is ook belangrijk voor werkgevers. De wet heeft namelijk invloed op het arbeidsrecht door de bewijslast in hiërarchische verhoudingen.

Seksuele intimidatie en handelingen binnen hiërarchische verhoudingen/afhankelijkheidsrelaties worden sneller als strafbaar beschouwd, tenzij het tegendeel wordt bewezen door de leidinggevende. De inherente ongelijkheid beïnvloedt de wil van de betrokkenen, aldus de wetgever. Denk dan bijvoorbeeld aan een leidinggevende die een seksuele relatie met een ondergeschikte heeft. Dit vereist alertheid van zowel werkgevers als werknemers, omdat strafrechtelijke consequenties mogelijk zijn. Werkgevers dienen een helder beoordelingskader te hanteren, waarbij normen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag voor alle werknemers duidelijk moeten zijn. Het is van belang dat een werkgever actief beleid hierop voert en dit beleid levend houdt.

Terug naar artikelen.