Wetsvoorstel Vertrouwenspersoon verplicht voor bedrijven

Het wetsvoorstel dat is ingediend op 8 oktober 2020 lijkt een logisch gevolg op de ontwikkelingen in onze samenleving. Zoals destijds de Arbodienstverlening tot stand kwam door een behoefte aan betere arbeidsgerelateerde zorg voor werknemers is er ook nu sprake van een ontbrekende schakel. 

Bedrijven pakken hun verantwoordelijkheid niet. De #metoo beweging en de initiatieven vanuit de overheid (en betrokken organisaties) ten spijt. Dit is de kritiek vanuit GroenLinks op de huidige gang van zaken, waarmee ze nu het wetsvoorstel indient met steun van CDA en D66. 
Bovengenoemde partijen pleiten nu voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor iedere organisatie. Afspraken maken hierover via de cao’s is niet gelukt. 

Onafhankelijke positie 

Elke werknemer die met ongewenste omgangsvormen te maken krijgt moet naar een vertrouwenspersoon kunnen stappen. In het wetsvoorstel staat dat de vertrouwenspersoon een onafhankelijke positie heeft. Werknemers die te maken krijgen met pesten, intimidatie of agressie moeten opvang en begeleiding krijgen. Juist door de toename van dit gedrag is de behoefte aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon ook sterk gegroeid.  

Werkgevers moeten al zoveel  

Dat het initiatief voor het betrekken van een vertrouwenspersoon niet vanzelf gaat is begrijpelijk. In Nederland is er op een aantal gebieden duidelijk sprake van zorgplicht voor de werkgever, zoals binnen de pensioen- en Arbowetgeving. De keerzijde van deze verplichting is dat de wet je als werkgever hier voorkauwt wat toch al aansluit bij goed werkgeverschap. Het is kortgezegd beter voor je bedrijf – en het bedrijfsresultaat – als je medewerkers zich ‘goed’ voelen. Veiligheid is essentieel. Niet alleen veiligheid van het gebouw en de bureaustoel. Juist de veiligheid om te kunnen zeggen wat je denkt maakt dat mensen beter kunnen presteren. 

De zorg die je biedt aan medewerkers door een vertrouwenspersoon aan te stellen is dus een logisch gevolg van goed werkgeverschap. De bestaande Arbowetgeving maakt dit ook al zichtbaar. De nieuwe wet maakt het aanstellen van een vertrouwenspersoon nu veel explicieter. Dus wat in eerste instantie voelt als moeten is, als je beter kijkt, juist een passende aanvulling voor goed werkgeverschap.  

Beladen  

Het werkveld van een vertrouwenspersoon voelt vaak beladen. Het is ook niet gek dat het voor mensen lastig is om onderwerpen als discriminatie, agressie of pesten ter sprake te brengen. Of je nu werknemer of werkgever bent. Juist op deze onderwerpen zit schaamte of wordt druk gevoeld. Wanneer er niks mee gebeurt en mensen er niet over kunnen praten ontstaan de klachten. Dit kunnen zowel emotionele als fysieke klachten zijn welke zich steeds verder kunnen ontwikkelen waardoor de kans op uitval steeds groter wordt.   

Verzuim 

Volgens cijfers van Inspectie SZW van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben ruim 1,2 miljoen mensen op het werk te maken met ongewenst gedrag. Dat kan leiden tot een slechte werksfeer en heeft zeker effect op het verzuim. Ongeveer de helft van de bedrijven en organisaties heeft geen vertrouwenspersoon (in 2018), vooral bij kleine bedrijven kunnen werknemers bij niemand terecht met hun klachten.  

Volgens de voorzitter van de LVV (landelijke vereniging Vertrouwenspersonen) hebbe alle overheidsinstanties een vertrouwenspersoon. Ook bij de zorg gaat het goed, net als bij de universiteiten waar afgelopen jaren een aantal incidenten zijn geweest.  

Rots 

Onderweg naar onze droom waarin alle werkgevers een gezonde relatie met hun werknemers hebben kan een functie als vertrouwenspersoon enorm helpen. We roepen daarom ook graag alle werkgevers van Nederland op om de wet vooruit te zijn en een nu al een vertrouwenspersoon in te schakelen. Niet omdat het moet maar omdat het van goed werkgeverschap getuigt.  

Terug naar artikelen